Bột trám trét epoxy KCC Unipoxy Putty được sử dụng để trám trét các vết nứt sàn nhà xưởng, vết lõm,

Bột trám trét epoxy KCC Unipoxy Putty được sử dụng để trám trét các vết nứt sàn nhà xưởng, vết lõm,

Bột trám trét epoxy KCC Unipoxy Putty được sử dụng để trám trét các vết nứt sàn nhà xưởng, vết lõm,