Vữa trộn khô IZONIL LIGHT 100% chống thấm và thoát ẩm dựa trên xi măng Portland, cát silica

Vữa trộn khô IZONIL LIGHT 100% chống thấm và thoát ẩm dựa trên xi măng Portland, cát silica

Vữa trộn khô IZONIL LIGHT 100% chống thấm và thoát ẩm dựa trên xi măng Portland, cát silica